Główne obszary zainteresowań naukowych

Ogólny obszar moich zainteresowań naukowych jest związany z panelem dziedzinowym oznaczonym według Narodowego Centrum Nauki jako HS4_8. Jest to panel dotyczący ekonomii behawioralnej, marketingu oraz konsumpcji i zachowania konsumentów.

Szczegółowy obszar zainteresowań stanowi prowadzenie  badań i eksperymentów naukowych dotyczących analizy zachowania konsumentów przy użyciu metod neuronauki poznawczej oraz metod sztucznej inteligencji.

Spośród metod neuronauki poznawczej są to:

  1. metody neuroobrazowania mózgu (elektroencefalografia mózgu (EEG) i funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI)),
  2. metody biometryczne (badanie odruchu skórno-galwanicznego (GSR), mikroekspresje mięśni twarzy (fEMG), badanie tętna (HR)),
  3. eye tracking (okulografia).

Natomiast spośród metod sztucznej inteligencji szczególnie interesują mnie:

  1.  zbiory przybliżone,
  2.  sztuczne sieci neuronowe,
  3.  logika rozmyta,
  4. algorytmy ewolucyjne.

Jestem członkiem trzech grup badawczych:

Grupa badawcza Laboratorium Ekonomii Behawioralnej Uniwersytetu Szczecińskiego

The Cognition & Communication Research Group (CCRG)

CCRG jest interdyscyplinarną grupą badaczy będących specjalistami z różnych dziedzin nauki tj. z filozofii, pragmatyki, kognitywistyki, psychologii, lingwistyki i ekonomii behawioralnej. Celem tej grupy badawczej jest integracja wiedzy specjalistów z różnych dziedzin aby lepiej zrozumieć mechanizmy leżące u podstaw procesów kognitywnych i komunikacyjnych.

Consumer Behaviour 21 Research Group (CB21)

Głównym celem grupy badawczej CB21 jest podejmowanie działań, koncentrujących się na rozwoju interdyscyplinarnej współpracy naukowo-badawczej, służącej zgłębianiu wiedzy o zachowaniach konsumentów.

Consumer Behavior 21 Research Group (CB21) wspiera również kulturę polską. Między innymi ze środków grupy badawczej CB21 sfinansowana została publikacja „To tylko teatr …”, której autorką jest pani Ewa Mróz-Pawłowska, wybitna autorka licznych scenariuszy spektakli teatralnych i kabaretowych oraz tekstów piosenek.

Grupa CB21 sfinansowała również wydanie książki Andrzeja Pawłowskiego pt. „Wierszokletia”.