Popularyzacja nauki

Wystąpienia

 • 08.012.2022 r. – prelekcja pt. „Eye tracking – czyli jak skutecznie badać infografiki”, Dzień Społeczeństwa Informacyjnego na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 07.012.2022 r. – prelekcja pt. „Zobaczyć mózg klienta. Neurobiologiczne techniki stosowane w ekonomii”, Dni otwarte Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Szczecin.
 • 05.05.2022 r. – prelekcja pt. „Neurobiologiczne metody i techniki stosowane w ekonomii”, szkolenie dla pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 06.04.2022 r. – prelekcja pt. „Zobaczyć mózg klienta. Neurobiologiczne techniki stosowane w ekonomii”, Dni otwarte Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Szczecin.
 • 29.09.2018 r. – prelekcja pt. „Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł”, Europejska Noc Naukowców 2018, Szczecin.
 • 13.04.2018 r. – prelekcja pt. „Eye tracking – uwag technicznych kilka”, III Studencko-Doktoranckie Warsztaty z Nauk o Poznaniu i Komunikacji „Kognikacja 2018”,  Pobierowo.
 • 21.03.2018  r. – udział w panelu dyskusyjnym „Płeć, biologia i kultura” zorganizowanym z okazji Dnia Kognitywistyki. Organizator: Uniwersytet Szczeciński oraz Koło naukowe „Kognikacja”. Miejsce: Trafostacja Sztuki w Szczecinie.
 • 30.03.2017 r. – prelekcja pt. „Wykorzystanie metod neuronauki poznawczej w badaniu wpływu komunikacji marketingowej na zachowania konsumentów” wygłoszona na otwartym seminarium z cyklu „Poznanie i komunikacja” odbywającym się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 11.03.2017 r. – prelekcja dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pt. „Wykorzystanie metod neuronauki poznawczej  w obszarze badań konsumenckich”, Poznań.
 • 09.12.2016 r. – prelekcja dla Studentów Koła Kognitywistyki, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego  pt. „Metody i techniki neuronauki poznawczej w naukach o poznaniu i komunikacji”, Szczecin.
 • 09.11.2015 r. –  prelekcja  dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Szczecinie pt. „Zobaczyć mózg klienta. Neurobiologiczne techniki stosowane w biznesie”, Szczecin.
 • 27.03.2015 r. – prelekcja  dla uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinie pt. „Zobaczyć mózg klienta. Neurobiologiczne techniki stosowane w biznesie”, Szczecin.
 • 08.12.2014 r. – prelekcja  dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Szczecinie pt. „Zobaczyć mózg klienta. Neurobiologiczne techniki stosowane w biznesie”, Szczecin.
 • 22.09.2014 r. – Udział w XIV Festiwalu Nauki Województwa Zachodniopomorskiego. Prelekcja i przeprowadzenie warsztatów pt. „Zobaczyć mózg klienta – zastosowanie technik neurobiologii w marketingu”, Szczecin.
 • 12.04.2014 r. –  prelekcja na III Międzyuczelnianej Konferencji Dzień Mózgu: Mózg – Współczesność – Kontrowersje pt. „Mózg – umysł a zachowania konsumentów. Neurobiologiczne techniki stosowane w marketingu”,  Szczeci.
 • 11.06.2013 r. – Prelekcja na regionalnym posumowaniu ogólnopolskich konkursów informatycznych TIK?-TAK! ” oraz Konkursu Edukacja z Panem T.I.K.-iem „Bezpieczny w sieci – powiedz to innym”, organizowanych przez PTI w 2013 roku, Szczecin.

Warsztaty

 • 08.012.2022 r. „Eye tracking – czyli jak skutecznie badać infografiki” –  warsztaty w ramach Dnia Społeczeństwa Informacyjnego na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 07.012.2022 r. – „Zobaczyć mózg klienta. Neurobiologiczne techniki stosowane w ekonomii”, warsztaty dla uczniów szkół średnich w ramach Dni otwartych Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Szczecin
 • 06.05.2022 r.„Neurobiologiczne metody i techniki stosowane w ekonomii”, warsztaty w ramach szkolenia przeprowadzonego dla pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 12.04.2018 r.  – przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów eye trackingowych dla studentów i doktorantów w ramach III Studencko-Doktoranckich Warsztatów z Nauk o Poznaniu i Komunikacji „Kognikacja 2018”, Pobierowo.

Wywiady

 1. „Działaj na podświadomość! Jak zaprojektować opakowanie, które się sprzedaje”, Pet Market, nr 6 (69) grudzień 2016 – styczeń 2017.
 2. „Dr Wąsikowska o sztucznej inteligencji w służbie ekonomii”, Nauka w Polsce. Serwis PAP poświęcony polskiej nauce (24.07.2009).
 3. „Czy komputery potrafią przewidzieć kryzys?”, Nauka w Polsce. Serwis PAP poświęcony polskiej nauce (08.04.2009).

Udział w zespołach konkursowych

Rok 2019

 • 17.05.2018 r. – członek Komisji Konkursowej w konkursie zorganizowanym dla Studentów na najlepszy projekt z zakresu „Problemów społeczeństwa informacyjnego”. Organizator konkursu: prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk z Katedry Społeczeństwa Informacyjnego Instytutu informatyki w Zarządzaniu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Rok 2018

 • Członek Komisji Konkursowej w IV ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę licencjacką z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji. organizator konkursu: Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu.
 • 30.05.2018 r. – członek Komisji Konkursowej na konferencji naukowej z cyklu Strefa Młodego Naukowca „Strategie budowania świadomości i edukacji konsumentów”. Organizator konkursu: dr hab. Lilianna Nowak z Katedry Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • 18.05.2018 r. – członek Komisji Konkursowej w konkursie zorganizowanym dla Studentów na najlepszy projekt z zakresu „Problemów społeczeństwa informacyjnego”. Organizator konkursu: prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk z Katedry Społeczeństwa Informacyjnego Instytutu informatyki w Zarządzaniu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Powrót do menu