Przedmioty

Przedmioty prowadzone w semestrze zimowym, w roku akademickim 2022/2023

Przedmioty prowadzone na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  1. Metody eksploracji danych

2.

3.

Przedmioty prowadzone na Wydziale Humanistycznym

1. Seminarium dyplomowe

2. Seminarium magisterskie

3. Problemy sztucznej inteligencji

4. Własny projekt badawczy z neuronauki poznawczej


Plan zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2022/2023


Powrót do menu