Przedmioty

Przedmioty prowadzone w semestrze letnim, w roku akademickim 2021/2022

Przedmioty prowadzone na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

1. Problemy sztucznej inteligencji (wykład + laboratorium)

2. Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe (wykład + laboratorium)

3. Metody sztucznej inteligencji w analizie biznesowej (wykład + laboratorium) (studia niestacjonarne)

Przedmioty prowadzone na Wydziale Humanistycznym

1. Seminarium dyplomowe

2. Seminarium magisterskie

3. Własny projekt badawczy z neuronauki poznawczej


Plan zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2021/2022


Powrót do menu