Nagrody i wyróżnienia

  • 18 czerwca 2018 r. – list gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymany za osiągnięcia naukowo-techniczne i organizacyjne.

 

 

 

 

 

 


  • 24 lipca 2017 r. – nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej  (medal nadany przez Minister Edukacji Narodowej).

 

 

 

 

 

 

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej ustanowiony został ustawą z dnia 27 kwietnia 1956 r. o prawach i obowiązkach nauczycieli. Medal jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.


  • 7 sierpnia 2012 r. – odznaczenie Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę (odznaczenie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).

 

 

 

 

 

 

Ustanowiony w 1938 r., a przywrócony w 2007 r., jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.


  • 14 października 2007 r. – wyróżnienie pracy doktorskiej przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

 

 

 

 

 

 


Powrót do menu