Prowadzone badania

Obecnie prowadzone przeze mnie badania koncentrują się na:

  • badaniu związków między ekspozycją bodźca a progami postrzegania konsumentów (badania eye trackingowe),
  • analizie treści reklamowych różnych produktów i ich wpływie na zachowania konsumentów (badania z użyciem EEG, GSR, HR i fEMG),
  • analizie opakowań różnych produktów (badania eye trackingowe oraz EEG, GSR i HR),
  • zastosowaniu zbiorów przybliżonych do wykrywania reguł zachowań zakupowych kobiet i mężczyzn,
  • stworzeniu bazy reguł dotyczących występowania w dorszach atlantyckich różnych pasożytów szkodliwych dla człowieka (analiza danych oparta na teorii zbiorów przybliżonych).

Powrót do menu