Udział w komitetach naukowych i organizacyjnych konferencji

Udział w komitetach naukowych

 1. Salon Naukowy UNIVERSALIA STETINENSIA pt. „Jak podejmujemy decyzje zawierające aspekty moralne?”, Polskie Stowarzyszenie Programu Neurologiki,  Szczecin, 15 grudnia 2021 r
 2. XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego” pt. „Technologie Informacyjne w czasie i po pandemii
  COVID 19 – czy nastąpi powrót do normalności?”
  , Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Społeczeństwa Informacyjnego, Szczecin, 14 maja 2021 r.
 3. Salon Naukowy UNIVERSALIA STETINENSIA pt. „Homo Politicus Sapiens. Biologiczne Aspekty Politycznej Gry?”, Polskie Stowarzyszenie Programu Neurologiki, Katedra Studiów Międzynarodowych i Europejskich Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 12 maja 2021 r.
 4. XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego” pt. „Społeczeństwo informacyjne w liczbach – czy komputery trafiły tylko „pod strzechy” ?”, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Społeczeństwa Informacyjnego, Szczecin, 17 maja 2019 r
 5. II edycja konferencji „Strefa Młodego Naukowca”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, 30.05.2018 r.
 6. XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Problemy Społeczeństwa Informacyjnego, PSI 2018. Człowiek i komputer, synergia czy antagonizm?, Szczecin, 18 maja 2018 r.
 7. VII edycja konferencji „International Psychological Applications Conference and Trends” (InPACT 2018), Porto, Portugalia, 5 – 7 maja 2018 r.
 8. III Studencko-Doktoranckie Warsztaty z Nauk o Poznaniu i Komunikacji „Kognikacja 2018”, Pobierowo, 12-14.04.2018 r.
 9. II edycja konferencji „Informatyka w Zarządzaniu”, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Katedra Systemów Informacyjnych Zarządzania (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Szczecin, 30 listopada – 1 grudnia 2016 r.

Udział w komitetach organizacyjnych

 1. Salon Naukowy UNIVERSALIA STETINENSIA pt. „Jak podejmujemy decyzje zawierające aspekty moralne?”, Polskie Stowarzyszenie Programu Neurologiki,  Szczecin, 15 grudnia 2021 r
 2. XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego” pt. „Technologie Informacyjne w czasie i po pandemii
  COVID 19 – czy nastąpi powrót do normalności?”
  , Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Społeczeństwa Informacyjnego, Szczecin, 14 maja 2021 r.
 3. Salon Naukowy UNIVERSALIA STETINENSIA pt. „Homo Politicus Sapiens. Biologiczne Aspekty Politycznej Gry?”, Polskie Stowarzyszenie Programu Neurologiki, Katedra Studiów Międzynarodowych i Europejskich Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 12 maja 2021 r.
 4. XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego” pt. „Społeczeństwo informacyjne w liczbach – czy komputery trafiły tylko „pod strzechy” ?”, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Społeczeństwa Informacyjnego, Szczecin, 17 maja 2019 r
 5. XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Problemy Społeczeństwa Informacyjnego, PSI 2018. Człowiek i komputer, synergia czy antagonizm?, Szczecin, 18 maja 2018 r.
 6. II edycja konferencji „Informatyka w Zarządzaniu”, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Katedra Systemów Informacyjnych Zarządzania (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Szczecin, 30 listopada – 1 grudnia 2016 r.

Powrót do menu