Udział w konferencjach

Rok 2022

 1. Salon Naukowy UNIVERSALIA STETINENSIA pt. „Zachowania konsumentów w świetle neuronauki” , Polskie Stowarzyszenie Programu Neurologiki, Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 08 grudnia 2022 r.
 2. XXV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego” pt. „Pandemia dezinformacji. Cóż to jest prawda?”, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki, Szczecin, 20 maja 2022 r.
 3. Salon Naukowy UNIVERSALIA STETINENSIA pt. „Psychologia relacji rynkowych. Jak spostrzeganie rzeczywistości społecznej w kategoriach wymiany ekonomicznej zmienia nasze myślenie i odczuwanie”, Polskie Stowarzyszenie Programu Neurologiki, Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 04 maja 2022 r.

Rok 2021

 1. Salon Naukowy UNIVERSALIA STETINENSIA pt. „Jak podejmujemy decyzje zawierające aspekty moralne?” , Polskie Stowarzyszenie Programu Neurologiki, Szczecin, 15 grudnia 2021 r.
 2. 25th Intemational Conference on Knowledge Based and Intelligent information and Engineering Systems (KES2021), 10.09.2021 r.
 3. XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego” pt. „Technologie Informacyjne w czasie i po pandemii COVID 19 – czy nastąpi powrót do normalności?”, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki, Szczecin, 14 maja 2021 r.
 4. Salon Naukowy UNIVERSALIA STETINENSIA pt. „Homo Politicus Sapiens. Biologiczne Aspekty Politycznej Gry?”, Polskie Stowarzyszenie Programu Neurologiki, Katedra Studiów Międzynarodowych i Europejskich Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 12 maja 2021 r.

Rok 2020

 1. 36th International Business Information Management Association (IBIMA) Conference, Granada, Spain, 4-5 listopada 2020 r.

Rok 2019

 1. XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego” pt. „Społeczeństwo informacyjne w liczbach – czy komputery trafiły tylko „pod strzechy” ?”, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki, Szczecin, 17 maja 2019 r.

Rok 2018

 1. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Nowe Trendy w Kognitywistyce, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego |  Kraków, 19-22.09.2018 r.
 2. XXVII Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji. Horyzonty Wiedzy. Marketing – Handel – Konsumpcja, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu |  Poznań, 17-19.09.2018 r.
 3. Handel we współczesnej gospodarce IV, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Marketingu oraz Katedra Logistyki i Transportu, Poznań, 4-5 czerwca 2018 r.
 4. III Konferencja Strefa Młodego Naukowca pt. „Strategie budowania świadomości i edukacji konsumentów”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Strategii Marketingowych, Poznań, 30 maja 2018 r.
 5. XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego” pt. „Człowiek i komputer, synergia czy antagonizm”, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Społeczeństwa Informacyjnego, Szczecin, 18 maja 2018 r.
 6. VII Międzyuczelniana Konferencja Dzień Mózgu, „Mózg pod presją współczesności – technologie – pomoc czy zagrożenie?”, Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki, Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński, Katedra i Klinika Psychiatrii PUM w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Neurologiczne Oddział Szczeciński, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Wiedzy o Chorobach Otępiennych, Stowarzyszenie Cogito  |  Szczecin, 7 kwietnia 2018 r.

Rok 2017

 1. Shopper Brain Conference, Neuromarketing Science & Business Association (NMSBA)  |Amsterdam, 5-6.10.2017
 2. Konsument – Gospodarstwo domowe – Rynek. Redefinicje, im. Profesor Zofii Kędzior, Katedra Rynku i  Konsumpcji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  |  Katowice, 18-20.09.2017 r.
 3. VI Międzyuczelniana Konferencja Dzień Mózgu, „Młody mózg we współczesnym świecie”, Instytut Psychologii Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński, Katedra i Klinika Psychiatrii PUM w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Neurologiczne Oddział Szczeciński, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Wiedzy o Chorobach Otępiennych, Stowarzyszenie Cogito  |  Szczecin, 8 kwietnia 2017 r.

Rok 2016

 1. II edycja konferencji „Informatyka w Zarządzaniu”, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Katedra Systemów Informacyjnych Zarządzania (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | Szczecin, 30 listopada – 1 grudnia 2016 r.
 2. Innowacje na rynku produktów żywnościowych. Konsument – Trendy – Strategie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  |  Poznań, 24.11.2016 r.
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gospodarka i finanse wobec wyzwań współczesności”, Wyższa Szkoła Bankowa  |  Poznań, 18.11.2016 r.
 4. Gospodarka przestrzenna – miasto Poznań. Wymiana myśli: nauka-praktyka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Urząd Miejski w Poznaniu  |  Poznań, 17 października 2016 r.
 5. XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne i Uniwersytet Białymstoku  |  Białystok, 22-24.09.2016 r.
 6. Szkoła Letnia Zarządzania 2016, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  |  Kudowa Zdrój 8-10 czerwca 2016 r.
 7. 12th NeuroPsychoEconomics Conference „Back to Bonn: The Role Of  Neurophysiology And Behavior In Judgment And Decision Making”, Center For Economics & Neuroscience of the University of Bonn  |  Bonn 2-3 czerwca 2016 r.
 8. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przedsiębiorstwo Inteligentne”, Szkoła Główna Handlowa  |  Kazimierz Dolny 11-13.05.2016 r.
 9. „Agile-Commerce. You space, My space, Our space”, Społeczna Akademia Nauk  |  Łódź, 6-7 maja 2016 r.
 10. V Międzyuczelniana Konferencja Dzień Mózgu, „Mózg pod presją współczesności”, Instytut Psychologii Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński, Katedra i Klinika Psychiatrii PUM w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Neurologiczne Oddział Szczeciński, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Wiedzy o Chorobach Otępiennych, Stowarzyszenie Cogito  |  Szczecin, 09 kwietnia 2016 r.
 11. IV Kongres o Zarządzaniu „Inspiracje i innowacyjność nauk o zarządzaniu”, TNOiK  |  Warszawa, 31 marca 2016 – 1 kwietnia 2016 r.

Rok 2015

 1. Wyzwania Rynku z Perspektywy Firmy i Konsumenta, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  |  Katowice, 21-22 września 2015 r.
 2. Computational Methods in Experimental Economics  |   Międzyzdroje, 17-19 września 2015 r.
 3. International Conference on Marketing Management – MM2015, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego |  Warszawa, 18-19.06.2015 r.
 4. III Polska Konferencja Eyetrackingowa, Neuro Device Group,  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy , SensoMotoric Instruments  |   Warszawa, 5-6 marca 2015 r.

Rok 2014

 1. IX edycja konferencji Sejmik Młodych Informatyków,Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Katedra Systemów Informacyjnych Zarządzania (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  Poznań, 24 września 2014 r.
 2. X Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego  |  Szczecin, 25-27 września 2014 r.
 3. II Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Neuromania”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika  |  Toruń, 30 maja 2014 – 1 czerwca 2014 r.
 4. III Międzyuczelniana Konferencja Dzień Mózgu: Mózg – Współczesność – Kontrowersje, Instytut Psychologii WHU US, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński, Katedra i Klinika Psychiatrii PUM w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Neurologiczne Oddział Szczeciński, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Wiedzy o Chorobach Otępiennych, Stowarzyszenie Cogito, Szczecin.  | Szczecin, 12 kwietnia 2014 r.

Rok 2013

 1. VIII edycja konferencji Sejmik Młodych Informatyków, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego)  |  Szczecin, 18-20.09.2013 r.
 2. International Conference on Marketing Management – MM2013, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  |  Warszawa, 05.06.2015 r.
 3. I Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Neuromania”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika  |  Toruń, 25-26 maja 2013 r.
 4. II Międzyuczelniana Konferencja Dzień Mózgu: Mózg – Współczesność – Kontrowersje, Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński, Katedra i Klinika Psychiatrii PUM w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Neurologiczne Oddział Szczeciński, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, Polskie Stowarzyszenie Programu Neurologiki, Stowarzyszenie Cogito, Szczecin.  | Szczecin, 20 kwietnia 2013 r.

Rok 2012

 1. VII edycja konferencji Sejmik Młodych Informatyków, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego)  |  Międzyzdroje, 20-22.09.2012 r.
 2. XV konferencja Zachowania Konsumenckie. Między przeszłością a przyszłością, Katedra Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego  |  Międzyzdroje, 14-15 maja 2012 r.

Rok 2011

 1. VI edycja konferencji Sejmik Młodych Informatyków, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego)  |  Międzyzdroje, 22-24.09.2011 r.
 2. XIV konferencja Zachowania Konsumenckie. Stan, uwarunkowania, tendencje, Katedra Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego  |  Pobierowo, 22-24 maja 2011 r.

Rok 2010

 1. V Konferencja z cyklu Information Systems in Management – Systemy Informatyczne w Zarządzaniu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  |  Warszawa, 22 października 2010 r.
 2. Konferencja Badania Operacyjne i Systemowe – BOS 2010, Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych (PTBOiS),  Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk  |  Warszawa, 20-22 września 2010 r.
 3. V edycja konferencji Sejmik Młodych Informatyków, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego)  |  Międzyzdroje, 23-25 września 2010 r.

Rok 2007

 1. II edycja konferencji Sejmik Młodych Informatyków, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego)  |  Świnoujście, 13-15 września 2007 r.
 2. VIII Konferencja Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 2007, Katedra Ekonometrii i Statystyki SGGW Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego |  Warszawa, 28-29 czerwca 2007 r.

Powrót do menu