Wystąpienia

Rok 2022

 • 08.012.2022 r. „Eye tracking – czyli jak skutecznie badać infografiki” –  wykład połączony z warsztatami w ramach Dni Społeczeństwa Informacyjnego na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 07.012.2022 r. – „Zobaczyć mózg klienta. Neurobiologiczne techniki stosowane w ekonomii”, wykład i warsztaty w ramach Dni otwartych Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Szczecin.
 • 06.05.2022 r.„Neurobiologiczne metody i techniki stosowane w ekonomii”, warsztaty w ramach szkolenia przeprowadzonego dla pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 05.05.2022 r.„Neurobiologiczne metody i techniki stosowane w ekonomii”, wykład w ramach szkolenia przeprowadzonego dla pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 06.04.2022 r. – „Zobaczyć mózg klienta. Neurobiologiczne techniki stosowane w ekonomii”, wykład w ramach Dni otwartych Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Szczecin.

Rok 2021

 • 10.09.2021 r. – „Application of the rough set theory to the analysis of food safety in fish processing”, wystąpienie  na konferencji – 25th Intemational Conference on Knowledge Based and Intelligent information and Engineering Systems (KES2021)

Rok 2019

 • 17.05.2019 r. „Grupa badawcza Cognition & Communication Research Group (CCRG)”, wystąpienie z posterem na XXII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego” pt. „Społeczeństwo informacyjne w liczbach – czy komputery trafiły tylko „pod strzechy” ?, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki, Szczecin.

Rok 2018

 • 19.09.2018 r. „Grupa badawcza Cognition & Communication Research Group (CCRG)” –  prezentacja grupy badawczej na XII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Nowe trendy w Kognitywistyce, Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne, Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 18.05.2018 r. – „Informatyka afektywna”, XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego” pt. „Człowiek i komputer, synergia czy antagonizm?”, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Społeczeństwa Informacyjnego, Szczecin.
 • 13.04.2018 r.„Eye tracking – uwag technicznych kilka”, prelekcja wygłoszona  na III Studencko-Doktoranckich Warsztatach z Nauk o Poznaniu i Komunikacji „Kognikacja 2018” w Pobierowie. Organizator: Uniwersytet Szczeciński oraz Koło naukowe „Kognikacja”.
 • 21.03.2018 r. „Płeć, biologia i kultura” – udział w panelu dyskusyjnym zorganizowanym z okazji Dnia Kognitywistyki. Organizator: Uniwersytet Szczeciński oraz Koło naukowe „Kognikacja”. Miejsce: Trafostacja Sztuki w Szczecinie.

Rok 2017

 • 20.09.2017 r.„Konsument – Gospodarstwo domowe – Rynek: kierunki i wyzwania badawcze”, udział w dyskusji jako panelista, panel zorganizowany przez Katedrę Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Katowice.
 • 02.06.2017 r. „Neuronauka poznawcza a zachowania konsumentów”, prelekcja wygłoszona na interdyscyplinarnym seminarium zorganizowanym przez Katedrę Konkurencyjności Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • 11.03.2017 r. „Wykorzystanie metod neuronauki poznawczej  w obszarze badań konsumenckich”, prelekcja dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Rok 2016

 • 03.06.2016 r. – „Neuroscience techniques in studying advertisements effectiveness: an experimental investigation”,  12th NeuroPsychoEconomics Conference „Back to Bonn: The Role Of  Neurophysiology And Behavior In Judgment And Decision Making”, Center For Economics & Neuroscience of tha University of Bonn, Bonn.
 • 06.05.2016 r. „Elektroencefalografia (EEG) w badaniach efektywności komunikacji reklamowej”, Konferencja „Agile-Commerce. You space, My space, Our space”, Społeczna Akademia Nauk, Łódź.

Rok 2015

 • 19.09.2015 r.„The Study of Advertising Content with Application of EEG”, Computational Methods in Experimental Economics, Międzyzdroje.
 • 19.06.2015 r.„Zastosowanie technk neuronauki poznawczej w zarządzaniu marketingowym”, International Conference on Marketing Management – MM2015, SGGW, Warszawa.
 • 22.01.2015 r.„Neuronauka poznawcza w biznesie”, zebranie naukowe Instytutu Informatyki w Zarządzaniu, WNEiZ, US, Szczecin.

Rok 2014

 • 27.09.2014 r.„Wpływ rewolucji poznawczej na nauki o zarządzaniu”, X Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego – „Poznanie, komunikacja i działanie”, Szczecin.
 • 30.05.2014 – 01.06.2014 r. „Mózg – umysł a zachowania konsumentów. Neurobiologicne techniki stosowane w marketingu”, II Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Neuromania”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • 22.09.2014 r. – Wykład pt. „Zobaczyć mózg klienta – zastosowanie technik neurobiologii w marketingu”, XIV Festiwal Nauki Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin.
 • 22.09.2014 r. –Warsztaty pt. „Zobaczyć mózg klienta – zastosowanie technik neurobiologii w marketingu – warsztaty”, XIV Festiwal Nauki Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin.
 • 12.04.2014 r.„Mózg – umysł a zachowania konsumentów. Neurobiologiczne techniki stosowane w marketingu”, III Międzyuczelniana Konferencja Dzień Mózgu: Mózg – Współczesność – Kontrowersje, Instytut Psychologii WHU US, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński, Katedra i Klinika Psychiatrii PUM w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Neurologiczne Oddział Szczeciński, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Wiedzy o Chorobach Otępiennych, Stowarzyszenie Cogito, Szczecin.

Rok 2013

 • 27-28.11.2013 – Międzynarodowe warsztaty pt.: Zastosowanie metod neuromarketingu do identyfikacji potrzeb klientów sklepów internetowych – Case study” w ramach projektu „Innowacyjna metoda nauczania szansą na wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki” realizowanego przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego sp. z o.o., Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 13.03.2013 r.Sprawozdanie ze stażu naukowego w Universita degli Studi di Roma „La Sapienza”, Zebranie naukowe Instytutu Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Szczecin.
 • 28.02.2013. „It Systems Design and Law Applications”, Seminarium dla pracowników naukowych Uniwersytetu La Sapienza, Department of Law, Philosophy and Economic Studies, Università di Roma „La Sapienza”, Rzym.
 • 28.02.2013 r. – Wykład dla studentów pt. „It Systems Design and Law Applications” oraz prezentacja informacji promujących Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Università di Roma „La Sapienza”, Rzym.
 • 7.02.2013 r. – Wykład dla studentów kierunku: Diritto dell’Informatica e Teoria e Tecnica della Normazione pt. „It Systems Design and Law Applications. Prospettive e domande per il diritto”, Università di Roma „La Sapienza”, Rzym.

Rok 2011

 • 22.09.2011 r.„Badanie preferencji wyborczych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego przy użyciu zbiorów przybliżonych”, VI edycja konferencji Sejmik Młodych Informatyków, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Międzyzdroje.

Rok 2010

 • 20-22.09.2010 r. – „Modele produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu metod sztucznej inteligencji”, Konferencja BOS 2010, Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych (PTBOiS),  Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Rok 2007

 • 14.09.2007 r. – „Zastosowanie zbiorów przybliżonych do identyfikacji czynników determinujących produkcję sprzedaną przemysłu”, II edycja konferencji Sejmik Młodych Informatyków, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Świnoujście.

Powrót do menu