Udział w seminariach, szkoleniach i warsztatach naukowych

Szkolenia

 • 05.09.2022 r.szkolenie z obsługi eyetrackera stacjonarnego i analizy danych eyetrackingowych przy pomocy oprogramowania Tobii Pro Lab, INTERLAB POLSKA, Laboratorium Ekonomii Behawioralnej Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

 • 05-12.05.2022 r. – Wykorzystanie sprzętu laboratoryjnego do prowadzenia eksperymentów w naukach społecznych, szkolenie metodologiczne, WEFiZ, Szczecin. 
 • 01.06.2021 r. – ukończenie szkolenia (15h) i uzyskanie Świadectwa Certified Publons Academy Peer Reviewer, Publons Academy (obecnie Web of Science Academy), szkolenie on-line.
 • 10.03.2021 r. – Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji, szkolenie e-learningowe.
 • 21.01.2021 r.Zarządzanie danymi badawczymi w naukach społecznych, szkolenie w ramach projektu „Dziedzinowe Repozytoria Danych Badawczych”, Uniwersytet Warszawski, szkolenie on-line.
 • 04.04.2019 r. – „Inteligentne wskaźniki. Potrzeba normalizacji ilości cytowań”, szkolenie on-line, Clarivate Analytics.
 • 13.03.2019 r. – „Web of Science: EndNote – jak gromadzić i wykorzystywać bibliografię załącznikową”, szkolenie on-line, Clarivate Analytics.
 • 12.03.2019 r. – „Web of Science: Kopernio – najkrótsza droga do pełnych tekstów”, szkolenie on-line, Clarivate Analytics.
 • 05.10.2018 r.„Styl Myślenia Naukowca – jaki styl poznawczy determinuje sposób myślenia, decydowania, komunikowania się, czy rozwiązywania sytuacji problemowych”, WNEiZ, Szczecin.
 • 01.06.2017 r.Web of Science – personalizacja, szkolenie on-line, Clarivate Analytics.
 • 30.05.2017 r.Web of Science – baza patentów Derwent Innovations, szkolenie on-line, Clarivate Analytics.
 • 30.05.2017 r. „Essential Science Indicators na platformie InCites”, szkolenie on-line, Clarivate Analytics.
 • 23.02.2016 r.Badania naukowe: Recenzje prac naukowych – procedury, praktyka, kontrowersje”, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa.
 • 18-19.09.2012 r. „Mobbing w środowisku pracy (z uwzględnieniem specyfiki szkoły wyższej)”, Uniwersyteckie Centrum Edukacji, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • 10.05.2012 r.„Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne oraz nauki w połeczeństwie w 7 Programie Ramowym”, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 04-07.10.2010 r.„Jak sprzedać badania naukowe”, Szczeciński Park Naukowo Technologiczny, Psychologiczne Centrum Edukacyjne „In Futuro” Justyna Bankiewicz, Szczecin.
 • 15-30.06.2007 r.„Kurs pedagogiczny dla młodej kadry naukowej”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

8-9.06.2013 r.„Neuroobrazowanie struktury i funkcji ludzkiego mózgu”, Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa.


Seminaria

 • 17.11.2022 r.Postępowania awansowe: habilitacja i tytuł profesora w świetle zapisów Ustawy 2.0, prelegent: Szymon Cyfert (UEP), Uniwersytet Szczeciński, seminarium naukowe on-line.
 • 09.02.2022 r.Financial webinar for core pojects’ and small projects’ applicants (Interreg Baltic Sea Region Programme 2021-2027), Interreg Baltic Sea Region oraz Investionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), webinarium.
 • 08.02.2022 r.How to build a good quality project, Interreg Baltic Sea Region oraz Investionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), webinarium.
 • 01.02.2022 r.New funding to build climate-neutral societies, Interreg Baltic Sea Region oraz Investionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), webinarium.
 • 26-27.09.2016 r. „Seminarium dla osób ubiegających się o stopień naukowy doktora habilitowanego”, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wrocław.

 • 11-22.06.2012 r.„Seminarium indywidualne dla wykonujących EEG”, EEG Instytut, Warszawa.

 • 31.05.2010 – 02.06.2010„Fuzzy Logic and its Applications”, cykl wykładów prof. Elizabeth Rakus-Andersson z Benkinge Institute of Technology, Wydział Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin.


Warsztaty

 • 05-12.-5.2022 r. – Wykorzystanie sprzętu laboratoryjnego do prowadzenia eksperymentów w naukach społecznych, WEFiZ, Szczecin.

 • 12-13.04.2018 r.III Studencko-Doktoranckie Warsztaty z Nauk o Poznaniu i Komunikacji „Kognikacja 2018”, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński, Pobierowo. Przeprowadzenie warsztatów dot. eye-trackingu oraz realizacja eksperymentu pt.: „Labirynt” (autorki eksperymentu: studentki Natalia Butrym i Wiktoria Sękowska, nadzór merytoryczny oraz przeprowadzenie eksperymentu dr Agata Wawrzyniak i dr Barbara Wąsikowska, Uniwersytet Szczeciński).

 • 06-09.04.2016 r. – Warsztaty z Nauk o Poznaniu i Komunikacji „Kognikacja 2016”, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński, Pobierowo.

 • 29.05.2014 r.„Warsztaty EEG oraz eye-trackingu”, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Toruń.

 • 11-13.12.2013 r. – Warsztaty „How to acquire neurophysiological signals for Neuromarketing research”, „BrainSigns – a neuroscience company University of Rome „Sapienza”, Laboratorium Neuronauki Poznawczej (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Szczecin.

 • 27-28.11.2013 r. – Międzynarodowe Warsztaty „Innowacyjna metoda nauczania szansą na wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki”, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.


Powrót do menu