Muzyka

W roku 1987 ukończyłam naukę gry na skrzypcach i fortepianie w Szkole Muzycznej I Stopnia  im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie. Przez kolejne dwa lata kontynuowałam naukę gry na obu instrumentach w Szkole Muzycznej II Stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego.

Po zdaniu egzaminów kończących drugą klasę średniej szkoły muzycznej przerwałam naukę. Moje zainteresowania bowiem skoncentrowały się na nowoczesnych technologiach (w Polsce pojawiły się pierwsze komputery).  Zakończyłam więc naukę gry na instrumentach a zapisałam się na kurs obsługi komputera (a nawet kilka kursów). Później zaowocowało to ukończeniem studiów na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku Informatyka i Ekonometria i pracą w Instytucie Informatyki w Zarządzaniu US.

Jednak z czasem zatęskniłam za muzyką. Wróciłam do gry na skrzypcach i fortepianie. W latach 2007 – 2012 śpiewałam również w Chórze Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

26 października 2011 roku otrzymałam Srebrną Odznakę Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za zasługi w pracy społecznej w Związku.


Powrót do menu